En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publicada al BOE del dia 10 de desembre; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC del dia 31 de desembre de 2014, publiquem en aquest apartat web un conjunt d’informació referent a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Última actualització dels continguts fixos: 10 de febrer de 2021.