El Consell de Direcció és l’òrgan superior de decisió i administració de l’Institut i està format per:

— Presidenta

Gemma Geis i Carreras
Consellera de Recerca i Universitats

— Vicepresidenta

María José Figueras Salvat
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

— Vocals representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca
Departament d’Empresa i Coneixement

Elsa Ibar Torras
Directora general del Patrimoni Cultural
Departament de Cultura

— Vocals representants de la Universitat Rovira i Virgili

Maria Bonet Donato
Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Francesc Díaz González
Vicerector de Recerca i Planificació Científica

— Vocals representants del Consell Interuniversitari de Catalunya

Joaquim Pera Isern
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Sanmartí Grego
Professor de la Universitat de Barcelona

Director

Josep Maria Palet Martínez

— Secretari

Antoni Gonzàlez Senmartí