El Pla d’actuació és el document estratègic amb què l’ICAC articula la seva activitat i defineix les seves línies de recerca. A partir de l’avaluació que l’ICAC va passar com a centre CERCA el desembre de 2019, el Consell de Direcció de l’Institut va aprovar, el passat juny de 2020, les línies de d’actuació que han de guiar l’Institut de l’any 2021 al 2024 i que queden recollides en el Pla d’actuació 2021-2024. El pla estratègic anterior va operar de 2014 a 2020.

El Pla d’actuació inclou una reflexió sobre qui som i d’on venim, i un projecte del treball de recerca futur de l’Institut. Inclou també quadres d’indicadors per a donar compte de l’activitat del centre.

 

 


Documentació