Maria Rueda Prunell

Investigadora predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Alimentació, economia i comerç al món antic (Aecma).
Camps d'expertesa: Producció i comerç a l'antiguitat, Instrumentum domesticum (ceramologia et al.).
Codi ORCID: 0000-0001-6083-4929
mrueda@icac.cat
Breu currículum

Graduada en Història per la Universitat de Girona (2018), amb l’itinerari d’Arqueologia-Patrimoni. Durant la formació de grau va participar en diversos cursos d’arqueologia impartits per la mateixa universitat juntament amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (2019), amb l’especialització en Arqueologia dels Materials i dels Processos Tecnològics. El seu Treball de Final de Màster, tutoritzat per la Dra. Verónica Martínez, es va centrar en l’anàlisi arqueomètrica de dolia procedents de diferents jaciments del nord-est de Catalunya, amb l’objectiu d’establir alguns dels centres de producció i definir alguns dels processos tecnològics emprats per a manufacturar aquests grans recipients.

Actualment és investigadora predoctoral a l’ICAC, com a membre de l’equip de recerca en Alimentació, economia i comerç en el món antic (Aecma), amb una beca FPI concedida pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La seva recerca predoctoral s’emmarca en el projecte I+D “Figlinae Hispaniae (FIGHISP). Catálogo en red de las alfarerías hispanorromanas y estudio de la comercialización de sus productos” (PGC2018-099843-BI00), dirigit per l’investigador de l’ICAC Ramon Járrega.

El seu projecte de tesi doctoral versa sobre la producció, l’ús i la difusió de dolia en època romana i en el territori de la Hispania Citerior, amb el títol “La producción de dolia y sistemas de almacenaje en la Hispania Citerior“ i sota la direcció del Dr. Ramon Járrega i la codirecció del Dr. Joaquim Tremoleda (conservador i arqueòleg del MAC-Empúries).