Joan Negre Pérez

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Codi ORCID: 0000-0002-2804-1467
jnegre@icac.cat
Breu currículum

La meua recerca està focalitzada principalment en dos camps: la investigació arqueològica i documental de la societat andalusina i l’anàlisi espacial dels processos històrics. D’aquesta manera, estudie la dialèctica entre les esferes social i geogràfica a través de l’exploració de les estratègies humanes d’ocupació del territori i la seua signatura espacial.

En l’àmbit específic de l’estudi històric d’al-Andalus, la meua investigació posa un especial èmfasi en l’avaluació de les dinàmiques de poblament i organització territorial del període omeia, com a moment clau en la gènesi de la transició des del món tardoantic cap a la nova societat islàmica medieval. He treballat quatre anys com a becari predoctoral del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona i tres anys més com a becari postdoctoral del Centro Austral de Investigaciones Científicas, una institució pertanyent al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, amb un projecte específic enfocat al desenvolupament de noves metodologies per a l’anàlisi de la petjada espacial de les activitats humanes en el passat. Actualment treballe com a director del Servei Municipal d’Arqueologia de l’Ajuntament de Gandia i del Museu Arqueològic de Gandia.