Jaume Pòrtulas Ambròs

Investigador adscrit (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0003-3414-788X
jportulas@ub.edu