Piero Berni Millet

Investigador adscrit (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Instrumentum domesticum (ceramologia et al.), Producció i comerç a l'antiguitat, Noves tecnologies aplicades a l'arqueologia, Laboratoris Virtuals en Humanitats.
Codi ORCID: 0000-0002-1043-2590
pberni@icac.cat
977 24 91 33
Breu currículum

Tinc més de 20 anys d’experiència investigadora i 18 anys de docència universitària. Sóc doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Les meves línies de recerca són l’economia i societat romana, amb especial dedicació a l’estudi de l’epigrafia sobre Instrumentum domesticum Inscriptum. També sóc especialista en Digital Humanities per Arqueologia. Dissenyo i programo laboratoris virtuals com a plataformes científiques online: Laboratory of Innovation in Digital Humanities. Des de 2012 col·laboro amb l’ICAC, on prèviament havia gaudit d’un contracte del Programa Juan de la Cierva (Convocatòria 2008). Des de 1998 sóc professor / consultor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. A hores d’ara sóc investigador associat a l’equip d’investigació TP2C de la Universitat de Montpellier.

Les meves aportacions científiques més abundants guarden relació amb la primera línia d’investigació referida a l’Instrumentum domesticum Inscriptum, i de manera especial a l’epigrafia sobre ceràmica romana (àmfores, dolia, tegulae), amb les seves implicacions històriques i arqueològiques per a l’estudi socioeconòmic de la Bètica, Tarraconense, Roma, i els campaments militars de la frontera militar de Germania.

He realitzat treballs d’investigació al Monte Testaccio (Roma), Xanten (Alemanya), Neuss (Alemanya), Bregenz (Àustria), Tunísia, Nimega (Països Baixos), Istria (Croàcia).

Recentment, vaig formar part del comitè científic i organitzador del III Congrés Internacional de la SECAH, adscrit al Projecte de I+D+i HAR 2011-28244 (2014).

D’altra banda, entre els meus projectes de Laboratori Virtual finalitzats cal destacar pel seu impacte internacional: la base de dades CEIPAC d’epigrafia amfòrica llatina (http://ceipac.ub.edu/),  el catàleg d’àmfores hispanes del projecte de I+D+i “Amphorae ex Hispania” (http:// amphorae.icac.cat/), i el projecte RAMPPA: “Atlantic-Mediterranean Excellence Network on Ancient Fishing Heritage.

Acredito 11 mesos d’estades postdoctorals en diverses institucions internacionals.

He codirigit una tesi doctoral i tinc una altra en curs.

Estic acreditat per l’AQU com a investigador (Resolució IUE/2502/2010) i professor lector (27/12/2007).

Pots consultar la meva producció científica a:

http://icac.academia.edu/PieroBerni