Karen Fortuny Mendo

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Antiguitat tardana, Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueologia de l'arquitectura.
Codi ORCID: 0000-0003-4972-589X
kfortuny@icac.cat
Breu currículum

Graduada en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (2015), amb una estància a la Universität zu Köln (Alemanya) en el marc del programa Erasmus (2013-2014). Es va començar a especialitzar en l’àmbit de l’arqueologia de l’arquitectura amb el seu Treball Fi de Grau, “El anfiteatro de Augusta Emerita. Análisis constructivo del paramento exterior”, dut a terme en col·laboració amb l’Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC) gràcies a una Beca de Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i codirigit pels doctors G. Ripoll (UB) i A. Pizzo (IAM-CSIC).

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (Universitat Rovira i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica – Universitat Autònoma de Barcelona) (2018), que ha conclòs amb el Treball Fi de Màster “Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels”, dirigit pel doctor J.M. Macias. Ha participat en diversos projectes d’investigació i excavacions arqueològiques, entre els quals destaquen l’estudi del poblat ibèric de Montbarbat (Lloret de Mar), el conjunt tardà i medieval de Sidillà (Foixà), l’entorn ibèric i romà d’Aeso (Isona i Conca Dellà) i el nucli visigòtic de València la Vella (Riba-roja de Túria).

Actualment es troba realitzant una tesi titulada “Arquitectura de la Antigüedad tardía en el nordeste hispánico: procesos, técnicas y materiales edilicios de una sociedad en transformación” codirigida pels doctors J.M. Macias (ICAC) i A. Pizzo (CSIC-EEHAR). Aquest treball es desenvolupa amb un contracte FPU concedit pel MECD (Convocatòria 2017). En l’exercici de la seva tasca investigadora col·labora amb l’equip d’Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana (MIRMED-GIAC -ICAC/URV/UAB – 2017SGR970).