Marta Prevosti Monclús

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
Camps d'expertesa: Arqueologia d'espais rurals, Villae, Arqueologia del paisatge, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic.
Codi ORCID: 0000-0002-6999-5312
mprevosti@icac.cat
Tel. +34 977 249 133 (ext. 203)
Breu currículum

És investigadora de l’ICAC des del 2005. Va ser professora titular d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona fins al 1987. A partir d’aleshores va portar a terme treballs d’arqueologia per a l’empresa privada. Durant el període 2002-2005 va ser directora gerent del Museu de l’Estampació de Premià de Mar (Maresme), on va endegar l’ordenació i l’emmagatzematge de les col·leccions, la documentació amb DAC i va fer el projecte museològic i museogràfic i el va exacutar. Des de l’inici de la seva activitat professional ha centrat la recerca en l’estudi del món rural romà (territori, agricultura, vil·les romanes), i especialment en l’estudi del territori de la ciutat romana al Maresme, el Baix Penedès i el Camp de Tarragona. Com a treball de camp, s’ha centrat en els estudis de territori, les prospeccions superficials i l’estudi del paisatge. Ha fet treballs de síntesi sobre l’arqueologia rural romana a Catalunya i als Països Catalans. També ha treballat sobre temes de religió romana. Ha dirigit amb Josep Guitart i Duran, el projecte Ager Tarraconensis, centrat en el Camp de Tarragona, en el qual han treballat 40 investigadors i del qual s’han publicat ja cinc volums dels sis previstos. Està treballant amb els geòlegs Aureli Álvarez i Lluís Casas en el projecte sobre l’estudi de la datació de forns ceràmics a Tunísia i a Catalunya per mitjà del paleomagnetisme. Està treballant en el projecte d’estudi, museïtzació i obertura al públic de l’edifici octogonal de Can Ferrerons, Premià de Mar. Està treballant en el projecte de digitalització de la TIR-FOR dirigit per Josep Guitart; és membre de la Comissió Internacional de la TIR-FOR i secretària de la Comissió catalana de la TIR-FOR. És editora del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.