Diana Gorostidi Pi (URV-ICAC)

Investigadora (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Codi ORCID: 0000-0002-5550-7920
dgorostidi@icac.cat
977 24 91 33 (ext. 209)
Breu currículum

Llicenciada en Filologia Clàssica i Premi Extraordinari de Llicenciatura (Universitat de Barcelona 1997). Doctora en Ciències de l’Antiguitat (Universitat de Saragossa 2008). Va ser becària de l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia a Roma – CSIC (2000-2001) i de la Fundació Marcelino Botín (2002-2006). Ha completat la seva formació amb diverses estades a Alemanya (Heidelberg i Berlin) i França (Bordeus). Va ser investigadora contractada del Programa “Juan de la Cierva” del Ministeri de Ciència i Innovació a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2010-2012). Actualment és professora Agregada de la URV i investigadora de l’ICAC.

El 1998 va obtenir per oposició una plaça en el cos de professors d’educació secundària, especialitat llatí, de la qual actualment està en excedència indefinida.

Des de 1999 forma part de l’equip d’investigació “Tusculum” dedicat a l’estudi d’aquesta antiga ciutat del Laci (Itàlia). Va actualitzar el corpus de les inscripcions llatines tusculanes, matèria de la seva tesi doctoral (premi “Fundació Pastor d’Estudis Clàssics” 2008 ), y publicat a la monografia Tusculum V. Las inscripciones de procedencia urbana, Madrid, CSIC, 2020. Ha escrit nombrosos articles i treballs sobre l’epigrafia tusculana, tema que ocupa una de les seves grans línies de recerca. També va col·laborar amb el projecte de l’ICAC “Estudi del paisatge arqueològic antic de l’ager Tarraconensis (a la dreta del riu Francolí)”, en el si del qual ha publicat el volum Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes (IRAT) (Documenta 16), (Tarragona 2010), realitzant un estudi sobre la prosopografia i la societat del seu antic ager. Aquest llibre ha estat gualardonat l’any 2012 per l’Association Internationale d’Épigraphie Grécque et Latine (AIEGL). Destaca la seva col·laboració en la reedició del fascicle del Corpus Inscriptionum Latinarum dedicat a Tarraco editat pel prof. Géza Alföldy (CIL II2/14) així com la revisió de l’epigrafia paleocristiana o de l’instrumentum inscriptum de la ciutat, de la qual ha publicat diversos treballs. Va editar la traducció al castellà d’una sèrie de treballs epigràfics sobre Tarraco del prof. Alföldy originalment publicats en alemany (Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, Tarragona, 2017).

Actualment forma part de l’equip d’investigació “ArPA” (“Arqueometria i Produccions Artístiques”) del “MIRMED-GIAC” (SGR finançat per la Generalitat), on desenvolupa un projecte sobre epigrafia i suports en la Citerior, amb especial atenció als tallers epigràfics (officinae lapidariae). Fruit d’aquesta línia de recerca és la concessió del projecte de recerca multidisciplinari Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis (I+D HAR2015-65319-P), i Sulcato marmore ferro. Canteras, talleres, artesanos y comitentes de las producciones artísticas en piedra en la Hispania tarraconensis. (PID2019-106967GB-I00), que lidera en col·laboració amb els membres de la “UEA” (“Unitat d’Estudis Arqueomètrics”) de l’ICAC, en el que hi participen també investigadors de l’ICAC i d’altres institucions, nacionals i estrangeres.