Mateu Riera Rullan

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Antiguitat tardana, Món ibèric a Catalunya, Arqueologia d'espais litorals, Alta Edat Mitjana.
Codi ORCID: 0000-0001-9723-0539
mriera@icac.cat
Breu currículum

Doctor en Filosofia i Lletres – Geografia i Història – Història per la Universitat Autònoma de Barcelona

Professor de la Facultat Antoni Gaudí de Barcelona

Investigador adscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica des de l’any 2012

I. FORMACIÓ ACADÈMICA

ESTUDIS DE LLICENCIATURA

Juny de 1996: Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Història), per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ESTUDIS DE DOCTORAT

Curs 1996-1997

– Realització de cinc assignatures (9 crèdits), corresponents al programa de doctorat “Economia, societat i cultura antiga i medieval de Catalunya”, del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

– Una assignatura (3 crèdits) del programa de “Cursos de doctorat d’Història” del departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona.

– Ampliació d’estudis (9 crèdits) al Departament d’Archeologia Greca, Romana e Tardo-antica i al Departament di Studi sulle Società e le Culture del Medioevo de la Facolta de Lettere e Filosofia de l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Curs 1997-1998

– Realització de cinc assignatures (11 crèdits), corresponents al programa de doctorat “Arqueologia i història antiga i medieval”, del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitja¬na de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Treball de recerca

Curs 2001

Treball de recerca de 9 crèdits de la Universitat Autònoma de Barcelona, titulat: El monestir de Cabrera, dirigit pel Doctor Miquel Barceló i al que el tribunal format pels Doctors Miquel Barceló, Josep Guitart i Albert López Mullor qualificà amb la nota de Matricula d’Honor.

Tercer Cicle i Suficiència Investigadora

Curs 2001

La superació d’un total de 32 crèdits, 4 metodològics, 16 fonamentals, 3 complementaris i 9 d’investigació, permeten haver finalitzat el Tercer Cicle del Pla d’estudis de Doctorat en Economia, Societat i Cultura antiga, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al mateix temps també serveixen per haver obtingut el reconeixement de la Suficiència Investigadora per a la presentació de la tesi doctoral.

Tesi Doctoral

ARQUEOLOGIA D’UNA INSTAL·LACIÓ MONACAL PRIMERENCA A L’ARXIPÈLAG DE CABRERA (ILLES BALEARS) (SEGLES V-VIII DC). RESTES ARQUITECTÒNIQUES, DE PRODUCCIÓ, CERÀMICA I ALTRES MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Dirigida per la Dra. Helena Kirchner Granell i defensada dia 20 de gener de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona, davant del tribunal format pels Doctors Albert López Mullor (President), Josep Maria Macias Solé (Secretari) i Albert Ribera Lacomba (Vocal), qui la varen donar una qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

II. BEQUES

Beca de col·laboració en les recerques arqueològiques que du a terme el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, obtinguda mitjançant concurs públic i realitzada durant el primer semestre de 1996.

Becari del programa europeu Socrates-Erasmus (PIC-96-e-5033) d’intercanvi entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Uni¬versità di Roma “La Sapienza”, durant el segon quatrimestre del curs acadèmic 1996-97.

III. DIRECCIONS D’EXCAVACIÓ

– Establiment ibèric de Darró (Vilanova i La Geltrú, Garraf), 1997-

– Assentament de l’Edat del Bronze i poblat fortificat ibèric i medieval del Turó del Montgròs (El Brull, Osona), 1997-2002.

– Catedral de Ciutadella (Menorca), 1999-2000.

– Jaciment de l’antiguitat tardana del “Pla de ses Figueres” (Cabrera, Illes Balears), setembre de 1999-2009 i 2016.

– Catedral de Palma (Mallorca), 1999.

– Excavació al pati de Can Oleo, (Palma, Mallorca). 2001-2002.

– Vil·la romana i ermita de la Mare de Déu de Sales (Viladecans, Baix Llobregat), 2002.

– Control arqueològic del dragat de les zones de Sa Bassa Nova, Es Rivetó i la piscifactoria de Portocolom (Felanitx – Mallorca), entre febrer de 2005 i maig de 2007.

– Jaciment paleocristià de Son Peretó (Manacor – Mallorca), 2005-2016.