Alessandro Ravotto

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Codi ORCID: 0000-0001-5800-1661
aravotto@icac.cat
Breu currículum

Es va formar en l’àmbit de les humanitats clàssiques a l’Università degli Studi di Genova (Itàlia), amb un pla d’estudis centrat en l’arqueologia i la historia de l’art clàssica i del pròxim orient, la història antiga i les lletres llatines i gregues. Es va llicenciar amb una tesis de final de carrera sobre l’arqueologia funerària romana al llarg de la costa mediterrània occidental.

Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi d’arqueologia sobre la muralla romana de Barcelona.

La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat, sobretot, en la gestió del patrimoni històric a Catalunya i a Itàlia. En part per les característiques intrínseques d’aquesta àrea de coneixement, en part per interessos personals i en part per la predisposició dels finançadors, ha tingut la sort de poder enfocar diferents aspectes relacionats amb la investigació històrica: des dels fonamentals (excavacions arqueològiques, dibuix tècnic, documentació, interpretació de les fonts, estudis de material moble, divulgació, museïtzació…) a altres més específics (dendrocronologia, processament numèric de dades espacials, programació de base de dades…)