Enric Colom Mendoza

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre.
Camps d'expertesa: Noves tecnologies aplicades a l'arqueologia, Producció i comerç a l'antiguitat, Instrumentum domesticum (ceramologia et al.), .
Codi ORCID: 0000-0002-0969-9327
ecolom@icac.cat
Breu currículum

Llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears (2012), amb un any de SICUE a la Universitat de Barcelona. Màster en Arqueologia per la Universitat de Granada i la Universitat de Sevilla (2013), i especialitzat en arqueologia subaquàtica, amb Treball de Fi de Màster dirigit per la Catedràtica d’Arqueologia de la UGR, Margarita Orfila Pons, amb el títol “Mallorca, hito marítimo en la antigüedad. Una aproximación a la sistematización de los yacimientos subacuáticos hallados en sus aguas”, que analitza les rutes comercials en el Mediterrani Occidental a partir de les evidències proporcionades per l’arqueologia subaquàtica a l’illa de Mallorca. Aquest TFM li serví per publicar dos articles, el primer d’ells “La isla de Mallorca (Baleares) como hito marítimo del eje comercial procedente de la Bética en època romana” (2013), on es posava de manifest l’elevada concentració de derelictes carregats amb materials procedents de la Bètica a les aigües de Mallorca, demostrant que el pas per les Illes era un dels més freqüentats a l’antiguitat en l’eix comercial entre la Bética i la Península Itàlica. Participà al V Congreso Internacional de Arqueología Subacuática (IKUWA V) celebrat a Cartagena en Octubre de 2014 amb la comunicació La isla de Mallorca (Baleares) dentro de los circuitos comerciales de la antigüedad (2016), en la que es posava de manifest la importància estratègica de l’illa de Mallorca, i les Balears en conjunt, com a fita marítima en el Mediterrani Occidental i un punt d’escala de primer ordre, així com una revisió sobre els corrents comercials que arribaren a l’illa des de l’edat del bronze.

Posteriorment, realitzà el postgrau Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio virtual amb especialització en Virtualización del patrimonio (2015) per tal de comprendre i dominar les eines que pot oferir la computació a la ciència arqueològica per tal d’obrir noves vies d’estudis. Durant les VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, celebrades a Maó en octubre de 2016, presentà, juntament amb altres autors, la comunicació El derelicte de Cala Santanyí. Primers resultats de la intervenció arqueològica subaquàtica de juliol de 2015 (en procés de publicació), on demostrà l’increïble potencial que ofereixen les tècniques fotogramètriques i la infografia 3D per tal d’estudiar i facilitar la difusió al públic de les restes arqueològiques subaquàtiques.

La seva activitat investigadora es centra en l’estudi de l’economia romana a partir de la cultura material i a les xarxes de distribució i redistribució comercial a l’antiguitat, així com les vies d’accessibilitat.

Actualment és investigador predoctoral de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i membre de l’equip de recerca Alimentació, economia i comerç al món antic (AECMA), amb una beca FPI otorgada pel Ministerio de Economía y Competitividad. Forma part del projecte I+D Amphorae Ex Hispania 2. Sistematización y accesibilidad en red de los centros de producción (HAR2015-68554-P) en el marc del qual està desenvolupant la seva tesi, dirigida per l’investigador principal del projecte, el Dr. Ramon Járrega Domínguez, titulada Figlinae Hispaniae. caracterización tipológica y arqueométrica de las ánforas hispanas en relación con los centros de producción, en la qual s’analitzen els centres productors d’àmfores des d’un punt de vista de contenidor i contingut, així com la seva relació amb l’espai en el que s’ubiquen. A més, està treballant en la possible aplicació d’un nou mètode, basat en la computació per ordinador, per tal d’adscriure les àmfores trobades a les zones de importació (ad destinum) o en trànsit (derelictes) a un centre productor concret.