Pilar Lapuente Mercadal (Unizar)

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Arqueometria, Geologia, Mineralogia, Producció i comerç a l'antiguitat.
Codi ORCID: 0000-0002-8321-2396
plapuent@unizar.es