• Laboratori interactiu per a l’estudi de les àmfores romanes hispàniques

Amphorae ex Hispania

  • Laboratori sobre les ceràmiques comunes de l’Antiguitat tardana a la Mediterrània occidental (ICAC-ERAAUB)

Coarse and Cooking Wares in the Late Antique Mediterranean (LRCW)

  • Fons i biblioteca del Dr. Pere de Palol

Fons Pere de Palol

  • Portal de poesia epigràfica llatina:

Carmina Latina Epigraphica Hispaniae

  • Laboratori sobre pesca i indústria pesquera en l’antiguitat

Ramppa-The Atlantic-Mediterranean Network of Excellence on Ancient Fishing Heritage