Aquest equip centra el seu estudi en la ceràmica romana, especialment en les àmfores produïdes a Hispània i els centres de producció més destacats, per realitzar-ne mapes temàtics amb la seva distribució. Els principals objectius de recerca són: la difusió exterior de les àmfores hispàniques a la Mediterrània occidental i Europa, i l’estudi dels patrons d’interacció de les comunitats protohistòriques amb el medi per donar una visió global i transversal entorn a la problemàtica de la producció i el comerç entre les comunitats ibèriques i altres pobles mediterranis. També estudien les restes de fauna, que aporten coneixement sobre la producció, la distribució i el consum de recursos animals.

Els projectes en curs se centren especialment a les Terres de l’Ebre i l’àrea occidental del Camp de Tarragona. Actualment, s’està treballant en els jaciments catalans de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre), Tortosa (Baix Ebre), Els Tossals (Aldover, Baix Ebre), La Cella (Salou, Tarragonès), la Cova de la Font Major (Espluga de Francolí, Conca de Barberà) i la Terra Alta.