Excavacions a la basílica paleocristiana de Sant Fructuós (Tarragona)

Investigador/s principal/s: Josep M. Macias, Andreu Muñoz (MBT-ICAC) i Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona-ICAC)
Dates: 01/07/2014 - 31/12/2018

Treball d’investigació i de transferència social del patrimoni en el sector de la basílica paleocristiana de Sant Fructuós (terrenys de l’Antiga Fabrica de Tabacs). L’estudi constata la conservació de les estructures de la basílica paleocristiana de sant Fructuós i analitza la potencialitat estratigràfica d’aquest espai després de les afectacions urbanístiques arran de la construcció de la Fàbrica de Tabacs. Els resultats plantegen les noves necessitats sobre els futurs usos de l’espai. A partir de mitjan segle III i principis del segle IV, nasqueren a Tàrraco àrees funeràries com la del Francolí, les àrees del Parc de la Ciutat, la del carrer de Pere Martell i carrers adjacents i de Mas Rimbau, que s’estén al NW de la ciutat. El cementiri del Francolí devia quedar vinculat, si no ho era des dels inicis, a la comunitat cristiana de Tàrraco que, a partir de la depositio de les despulles dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, generà en els fidels cristians l’atracció de voler-se inhumar al costat dels sants (tumulatio ad sanctos).

L’excavació efectuada l’any 2014 seguí els treballs desenvolupats per Mn. Serra i Vilaró i recuperà la tomba central de l’absis de la gran basílica martirial. Els treballs permeten sincronitzar la planimetria històrica amb l’entorn urbanístic actual, a més de l’aplicació de les noves tecnologies de documentació gràfica sobre les restes d’aquest conjunt paleocristià. A inicis del mes de novembre de 2014 s’efectuà una jornada de portes obertes en aquest sector arqueològic amb la participació de l’Associació Cultural Sant Fructuós.

COMPARTEIX: