Recerca

Línia de Recerca: Arqueologia del paisatge, poblament i territori
Programa Formes del paisatge i antropització dels espais de muntanya de la protohistòria a l'edat mitjana
Programa Transversal: Mètodes i tècniques de les ciències experimentals aplicades a l’arqueologia clàssica
Subprograma d'Arqueologia ambiental i paleoambient