Parámetros analíticos-evolutivos de las técnicas constructivas del noreste de la Tarraconense en época tardoantigua: homogeneización, criterios de representación y calibración (I+D HAR2015-64392-C4-2-P)

Investigador/s principal/s: Josep M. Macias, Josep M. Toldrà (URV)
Investigador/s participant/s: Andreu Muñoz (MBT-ICAC), Moisés Díaz (CODEX-ICAC), Jordi López, Josep Francesc Roig (CODEX-ICAC), Josep M. Puche i Pau de Solà-Morales (URV)
Investigador/s col·laborador/s: Felipe Buill (EPSEB-UPC), Amparo Núñez (EPSEB-UPC), Albert Ribera (UV), Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona-ICAC), Agustí Costa, Gemma Garcia, Antonio Moro (Ajuntament de Terrassa) i Míriam Ramon (MBT)
Dates: 01/01/2016 - 31/12/2019
Finançament: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-64392-C4-2-P)

Nou projecte que desenvolupa l’anterior estudi finançat pel Mineco. En ell es desenvoluparan actuacions de documentació de camp y anàlisis de l’Arqueologia de l’Arquitectura a partir de l’aplicació dels Sistemes de Captura Massiva de Dades (SCMD). Parteix dels estudis desenvolupats a l’entorn de les ciutats de Tarragona, Barcelona i Terrassa, amb el desig d’incorporar nous jaciments o recintes arquitectònics. Es pretén fer extensius aquestes anàlisis incorporant els recursos tecnològics de la UDG i la UEA de l’ICAC, a la vegada que es potencia la recerca conjunta amb arquitectes pertanyents a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Univeristat Rovira i Virgili.

En aquesta nova fase es pretén abordar el fenomen de la reutilització de materials arquitectònics i l’estandarització de bases de dades. La principal novetat radica en la documentació i estudi dels edificis tardoantics com a base d’una nova arquitectura altmedieval. Amb la voluntat d’identificar els paràmetres d’adaptació i d’innovació en un nou context històric.

Uns objectius que s’han de fonamentar en l’aplicació de les noves tecnologies de documentació gràfica, fent incidència en l’anàlisi dels sistemes estructurals a partir de la morfologia i la reflectància de les seves superfícies.

Ciutat actual amb el circ romà
Ciutat medieval
COMPARTEIX: