Recerca

Línia de Recerca: Arqueologia del paisatge, poblament i territori
Programa Transversal: Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’arqueologia clàssica