Rabassats (Nulles, Alt Camp): una granja a l’antiga Cessetània ibèrica. Guia arqueològica

L’objectiu d’aquest llibre és presentar de manera amena i entenedora el jaciment de Rabassats, per tal de fer-lo comprensible per a tots els públics. La guia explica com es va localitzar el jaciment, el seu procés d’excavació i a quines conclusions es pot arribar a partir de les troballes que s’hi van fer: què era aquest assentament, qui hi habitava, a què es dedicaven els seus habitants i en quina època hi van viure.

Rabassats havia estat documentat a finals de la dècada dels 80 del segle passat, en el marc d’un projecte pioner de recerca sobre el territori de l’antiga ciutat de Tàrraco («Ager Tarraconensis»), però la troballa restà en l’oblit fins que, el 2012, es documentà de nou en un programa de prospeccions arqueològiques als termes de Nulles i Puigpelat.

Aquest treball s’ha dut a terme gràcies al suport de l’Ajuntament de Nulles. Els treballs d’excavació i adequació del jaciment en què es basa aquest llibre s’han realitzat gràcies al finançament de l’Ajuntament de Nulles, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (projecte quadriennal «Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la Protohistòria (1r mil·lenni aC)», 2014/100926) i la Diputació de Tarragona.