Balanç de 4 anys del projecte de recerca de l’ager Tarraconensis

 

El dijous 23 de juliol de 2009 va tenir lloc a l’Hotel Palas de la Pineda (Vila-seca) la roda de premsa de presentació de la reunió anual de la Comissió de seguiment del Projecte ager Tarraconensis (PAT). Estudi del paisatge arqueològic antic a la dreta del riu Francolí. En l’acte es van presentar els resultats de quatre anys de treball centrat en la recreació del paisatge en època romana del territori de Tarraco i en l’estudi de com aquest paisatge ha condicionat l’evolució posterior de la regió. El directors del projecte són el Dr. Josep Guitart (IEC/ICAC) i la Dra. Marta Prevosti (ICAC), que han coordinat més d’una vintena de col·laboradors.

 

 

Reunió ager Tarraconensis

 

 

Foto a l’Hotel Palas amb els directors de l’equip investigador, les institucions implicades i alts càrrecs d’ACESA, l’empresa patrocinadora del PAT.

D’esquerra a dreta, el Dr. Josep Guitart (IEC/ICAC), codirector del projecte PAT; la Sra. Manuela Moya, tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme de Vila-seca, que va presidir l’acte; el Dr. Salvador Giner, president de l’IEC; la Dra. Marta Prevosti (ICAC), codirectora del projecte PAT; la Dra. Isabel Rodà, directora de l’ICAC; el Sr. Lluís Serra, conseller d’ACESA, i el Sr. Miquel Camacho, director de la Xarxa AP7-AP2 d’ACESA.

 

 

 

 

La principal aportació del PAT és l’anàlisi de la transformació del paisatge, que permet fer una síntesi històrica econòmica, política i social del territori de la ciutat romana de Tarraco. Gràcies a l’epigrafia fins i tot es pot posar nom a alguns dels habitants de l’època. També s’ha elaborat una cartografia del poblament de la zona en l’antiguitat i mapes a partir del poblament, l’articulació del territori, les xarxes viària i cadastral i les estructures agràries. Aquesta informació s’ha acompanyat d’estudis de fauna, flora, clima, zoologia i geologia, que permeten matisar l’extensió de boscos i cultius i la incidència de la ramaderia.

 

 

Epigrafia ager Tarraconensis Ceràmica ager TarraconensisProspectant l'ager Tarraconensis

 

Pedestal honorífic trobat en medi rural i copa de terra sigil·lada amb el grafit STATVTI, que indica la propietat. A la dreta, arqueòlegs prospectant un camp.

 

 

 

 

 

Dossier de premsa

 

 

El projecte PAT va néixer amb la signatura d’un conveni de col·laboració el 13 de juny de 2005 entre l’empresa ACESA, la URV, l’IEC i l’ICAC i 16 ajuntaments del Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp, els consells comarcals d’aquestes tres comarques i la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu d’estudiar, amb una aproximació multidisciplinària i diacrònica, l’evolució del paisatge de l’ager Tarraconensis entre el període ibèric i l’antiguitat tardana.

COMPARTEIX: