‘Cum laude’ per a Núria Morell amb una tesi sobre metal·lúrgia en època ibèrica

 

 

 

 

La investigadora en formació de l’ICAC Núria Morell i Cortés va defensar a la seu de l’ICAC el 16 de juny de 2009 la tesi titulada La metal·lúrgia del plom durant el període ibèric: treball i ús del plom entre els ibers del nord. La tesi, codirigida per la Dra. M. Carme Belarte (ICREA/ICAC) i el Dr. Ignacio Montero (Centro de Humanidades del CSIC), va obtenir la qualificació de cum laude.

 

El tribunal el van formar la Dra. Núria Rafel Fontanals (Universitat de Lleida), el Dr. Josep Maria Palet Martínez (ICAC), la Dra. Enriqueta Pons Brun (Museu d’Arqueologia de Catalunya), la Dra. M. Consolación Mata Parreño (Universitat de València) i la Dra. Alicia Perea Caveda (Centro de Humanidades del CSIC).

 

 

 

Núria Morell

 

Tribunal Núria MorellLectura tesi Núria Morell

 

 

A l’esquerra, membres del tribunal, els professors Alicia Perea, Enriqueta Pons, Núria Rafel, Consolación mata i Josep M. Palet. A la dreta, ells mateixos amb la ja doctora Núria Morell (dreta) i els codirectors de la tesi, els doctors Ignacio Montero i M. Carme Belarte.

 

 

 

 

COMPARTEIX: