Fundada la Societat d’Estudis de la Ceràmica Antiga a Hispània amb un vocal de l’ICAC

 

 

La Societat d’Estudis de la Ceràmica Antiga a Hispània-Ex Officina Hispana (SECAH) s’ha fundat el 22 d’abril d’aquest 2009 i Ramon Járrega, investigador de l’ICAC, és un dels vocals. L’objectiu de l’associació és reflexionar sobre els estudis ceràmics, impulsar-los i fer-ne difusió. Aquest col·lectiu està obert a tots els especialistes en ceràmica antiga que fan recerca en l’àmbit peninsular, i també als arqueòlegs, historiadors i estudiosos de l’antiguitat en general que tinguin interès per acostar-se al món de la ceràmica antiga a Hispània. L’associació també s’adreça als estudiants d’últim cicle i de postgrau que vulguin ampliar la seva formació en aquest camp. Per a més informació, adreceu-vos a l’adreça següent: apartat de correus 28086, 28080 Madrid. O bé escriviu a secah.info@gmail.com.

 

 

Fundació de la SECAHD’esquerra a dreta, els membres de la SECAH: Ramon Járrega (ICAC), Albert Ribera (Servei d’Investigacions Arqueològiques, Ajuntament de València), Ángel Morillo (Universidad Complutense, Madrid), Mar Zarzalejos (UNED, Madrid), Ángel Fuentes (Universidad Autónoma de Madrid), Alfonso Vigil-Escalera (investigador, Madrid), Darío Bernal (Universitat de Cadis), Carlos Fabiao (Universitat de Lisboa), Luís Carlos Juan Tovar (investigador, Madrid), secretari general de la SECAH, i Isabel Fernández García (Universitat de Granada).

 

 

 

 

El desenvolupament dels estudis sobre ceràmica antiga a la península Ibèrica durant les últimes dècades ha ampliat significativament el volum de dades sobre la producció i el comerç de recipients ceràmics a l’antiga Hispània. Més enllà dels estudis de caràcter artístic o de les grans compilacions tipològiques, les anàlisis de context han obert noves vies d’investigació. Avui dia l’anàlisi ceràmica és imprescindible, per exemple, per datar els contextos cronoestratigràfics i per assenyalar les terrisseries de procedència.

COMPARTEIX: