Lectura de tesi sobre l’aigua durant la protohistòria

 

 

 

Meritxell Oliach llegeix la tesi L’aigua i la Protohistòria des de l’Ebre fins a l’Hérault. Sistemes d’abastiment i evacuació (segles XI-II ane) el dijous 14 de març del 2013 a les 11 hores a la Sala d’actes de l’ICAC.

 

La Dra. Carme Belarte (ICREA/ICAC) n’és la directora. El tribunal el formen:

 

– Presidenta: Sandrine Agusta-Boularot (Universitat de Montpeller 3, França)

– Vocal: Enriqueta Pons Brun (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona)

– Secretari: Jordi Diloli Fons (URV)

 

 


Resum de la tesi

 

L’estudi té per objectiu ampliar el coneixement sobre les diferents solucions que la humanitat ha enginyat per gestionar l’aigua, amb l’examen i estudi de les principals obres hidràuliques dutes a terme al llarg de la protohistòria als diferents territoris del nord-est peninsular, Catalunya i Aragó, i terres litorals de la Gàl·lia meridional.

 

El treball se centra en l’estudi detallat –des del punt de vista morfològic, espacial i funcional— de les estructures d’abastiment (basses, pous i cisternes), de distribució i d’evacuació de les aigües (clavegueres, canals, fosses de drenatge i barbacanes). També situa els diferents elements i estructures dins del sistema de funcionament global dels poblats, per poder avaluar la significació social i utilitària de les obres destinades a la gestió de l’aigua i seguir el seu procés de desenvolupament en els diferents territoris al llarg del pas d’aquests primers temps.

 

L’anàlisi dels diversos sistemes hidràulics documentats en els jaciments de finals de l’edat del bronze i ferro permet fer una primera aproximació a les estructures hidràuliques, tant des del punt de vista d’informació (és el primer recull de documentació que s’hi refereix), com des del punt de vista analític. També permet fer una primera aproximació de balanç hídric per a la interpretació de la seva funció real davant l’abastiment de la població, i poder il·lustrar les principals característiques, formes i modes d’aparició dels primers sistemes de gestió de l’aigua de consum, aspectes indispensables per comprendre una mica millor els orígens i els primers passos de l’art del domini de l’aigua a les nostres terres.

 

 

 

COMPARTEIX: