Trobades les restes d’un fortí romanorepublicà a Gandesa

 

 

Vistes aèries del jaciment. (Fotos: J. Noguera)

Un equip d’arqueòlegs de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ha reprès aquest novembre del 2014 les excavacions al Coll del Moro de Gandesa.

 

L’ampliació de la zona d’excavació ha permès localitzar noves estructures d’habitació del segle III aC. Es tracta de restes d’un sector d’hàbitat amb nombrosos vestigis de fonaments de cases i carrers que formen un urbanisme complex construït amb terrasses.

L’altra novetat és que han documentat una construcció d’època romanorepublicana que s’hi superposa. És una construcció de l’època de romanització (segles II-I aC) que correspondria a la reforma de la torre o fortí, el vestigi més emblemàtic d’aquest jaciment de la Terra Alta.

Els treballs han permès veure que l’assentament és un nucli d’una extensió considerable. Fins ara les intervencions, iniciades els anys 70, s’havien centrat a l’àrea nord, l’àrea de la torre, i en estructures properes, però l’hàbitat es coneixia poc.

La torre o fortí del Coll del Moro és una construcció molt potent, i està en funcionament en l’ibèric antic, almenys des del segle VI aC. Segurament estava lligat a la xarxa militar romana per a la conquesta de la vall de l’Ebre, que hauria reaprofitat i remonumentalitzat aquesta antiga torre ibèrica. Són les restes d’aquesta remodelació el que ara s’ha descobert.

En properes campanyes s’acabarà de delimitar la fortificació pels costats est, sud i oest, i s’excavarà el sector de les estructures d’habitació ibèriques trobades enguany, amb la finalitat de caracteritzar bé.

El conjunt arqueològic del Coll del Moro també està integrat per una necròpoli d’incineració –d’entre finals del segles IX aC i els segles V-IV aC–, a part de l’hàbitat que va des de l’època preibèrica fins al segle III dC.

La campanya s’ha inclòs en un projecte d’excavacions programades liderat per la Universitat de Barcelona, “’El primer mil·lenni aC als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibèrica”. La codirecció és a càrrec de Rafel Jornet (Rocs-UB), Joan Sanmartí (UB) i M. Carme Belarte (ICREA-ICAC).

 

Està prevista que se signi un conveni entre l’ Ajuntament de Gandesa, la UB i l’ICAC per tirar endavant la intervenció.

 

 

COMPARTEIX: