Documentat un nou espai artesanal del segle III aC al recinte fortificat del Coll del Moro de Gandesa

Excavació d'un dels bastions de caràcter artesanal.

La quarta campanya d’excavacions a l’assentament ibèric del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta) ha confirmat el fort caràcter artesanal del barri que excaven arqueòlegs de la Universitat de Barcelona (UB) i l’ICAC des del 2014.

En campanyes anteriors ja es va delimitar un edifici de planta absidal, amb forma de bastió i estances adossades. Una d’elles va permetre documentar un conjunt d’estructures interpretades com un trull del segle III aC, el més antic de Catalunya. A més, tant aquesta com una de les habitacions annexes va donar abundants llavors de raïm.

En el decurs del 2017 s’han obtingut els resultats de les analítiques de química orgànica del trull, que demostren la presència de restes de most i confirmen el caràcter vinícola d’aquesta àrea.

Durant la campanya d’enguany s’ha completat l’excavació del recinte de planta absidal, on s’ha documentat una nova instal·lació artesanal, amb un possible forn, un dipòsit per a líquids i estructures de suport per activitats encara incertes. Aquest bastió s’afegeix a un edifici de planta similar ja documentat en excavacions antigues i dedicat al treball del lli.

Imatge d'un dels bastions.
Imatge d’un dels bastions.

Els treballs d’aquest estiu han documentat un quart recinte de planta absidal, encara en curs d’excavació, que fortifica l’accés al jaciment pel seu costat NE.

A més, una altra bateria de cases conserva un conjunt de dos dipòsits molt similars al trull localitzat el 2015, en curs d’excavació.

La destrucció del conjunt, amb nivells d’incendi que han facilitat una extraordinària conservació de les restes arqueobotàniques i dels materials constructius amb terra, es data de finals del segle III aC.

Vista general del jaciment del Coll del Moro de Gandesa.
Vista general del jaciment del Coll del Moro de Gandesa.

Els treballs, del 10 al 29 de juliol, els han dirigit Maria Carme Belarte (ICREA/ICAC) i Rafel Jornet (Universitat de Barcelona, UB). Formen part del projecte de recerca de la UB “El primer mil·lenni AC als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibèrica 2014-2017”. Els ha finançat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gandesa, i s’emmarquen dins un conveni de col·laboració entre la UB, l’ICAC i l’Ajuntament de Gandesa.

COMPARTEIX: