Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Les universitats i els centres de recerca catalans consoliden la implementació de plans d’igualtat i protocol d’actuació davant la violència envers les dones.

Nota de premsa, Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya

Les universitats i els centres de recerca catalans consoliden la implementació de plans d’igualtat de gènere i protocols per a la prevenció, la detecció i l’actuació davant la violència masclista. Amb motiu de la celebració el pròxim dimecres 25 de novembre del Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i la Institució CERCA (iCERCA) –mitjançant la comissió de Dones i Ciència (CIC) i la comissió per a la Diversitat del sistema CERCA– han donat a conèixer el mapa de la igualtat de genère en les institucions de coneixement de Catalunya.

 

En el cas de les 12 universitats catalanes, la totalitat disposa de plans d’igualtat i de protocols d’actuació que inclouen tota la comunitat universitària, així com els supòsits de LGBTfòbia. Dotades totes elles d’unitats específiques dedicades a impulsar polítiques de genère, les universitats renoven periòdicament els plans d’igualtat –implementats des de l’any 2006– per tal d’adaptar-se a les noves realitats.

Aixi mateix, en el marc de la comissió Dones i Ciència, el CIC ha impulsat diversos grups de treball per continuar avançant en àmbits com al paritat en els òrgans col·legiats i la coordinació en violències masclistes, així com analitzar noves realitats com l’impacte de la Covid-19 entre la comunitat universitària i de recerca.

Pel que fa als centres de recerca CERCA, tots disposen de l’acreditació HRS4R que inclou un pla de gènere que en el 92% dels casos està implementat des d’una unitat dedicada a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere. En quant als protocols, n’hi ha de vigents al 82% dels centres. Des de iCERCA, s’impulsen diferents actuacions com el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat, posat a disposició dels centres perquè el personalitzin d’acord a les característiques de cada institució.

L’ICAC, en el desenvolupament del seu Pla d’Igualtat i del Pla d’acció HRS4R ha emprès aquest 2020 un procés de formació i assessorament per a l’elaboració d’un protocol d’actuació i prevenció davant l’assetjament sexual, que està previst es pugui aprovar el mes de desembre.

Més recentment, destaca l’acció dirigida a evitar la parcialitat en la contractació de personal investigador. Un vídeo, elaborat amb la col·laboració del Programa Women in Science de l’EMBO (European Molecular Biology Organization), informa de forma didàctica els professors, homes i dones, que formen part dels panells d’avaluació sobre les dades científiques i teories que mostren els biaixos en l’avaluació. Aquesta parcialitat, sovint subconscient, perjudica especialment les dones.

 

Segons les últimes dades recollides per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a l’any 2018, el 59,5% del personal empleat en activitats R+D són homes. El pes de la presència masculina s’incrementa fins a 2 punts més si ens referim als investigadors.

En el cas del sistema CERCA, les dades evidencien que el desequilibri en la carrera científica s’inicia just després del doctorat. Mentre en l’etapa predoctoral, les dones representen el 55% del personal als centres, en les estapes posteriors el percentatge es redueix fins arribar al 27% de presència femenina entre els líders de grups.

Institucions de referència en la defensa de la igualtat de gènere

Malgrat el marge per avançar en la igualtat efectiva, el manifest de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), fet públic amb motiu del 25N, subratlla el paper de les universitats com a institucions de referència en la defensa de la igualtat de gènere i, en aquest sentit, recorda que el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere encarrega a les universitats i els centres de recerca la implementació d’accions de recerca, formació i sensibilització en el context universitari per complir amb aquest objectiu.

Tot i els avanços produïts en aquesta direcció, el comunicat posa l’accent en la feina que encara queda per fer a les universitats per tal de fer dels espais universitaris espais lliures de violència. A més, la Comissió alerta que en l’actual context de pandèmia mundial les violències contra les dones tendeix a augmentar i, davant aquesta escenari, considera imprescindible dotar les universitats i els centres de recerca de recursos humans i materials permanents per tal de poder fer accions de sensibilització, formació, detecció i actuació per prevenir qualsevol discriminació en aquests espais. En aquesta mateixa línia, la Comissió reclama un compromís polític i econòmic per fer de les universitats i els centres de recerca espais lliures de violència contra les dones.

 

COMPARTEIX: