Els sistemes d’escriptura de l’illa de Creta

Autor/s: Magadán, Teresa
Dates: 03/03/2021 - 03/03/2021

La escriptura en el món antic

on-line
Barcelona, del 15 de gener al 29 de maig
Organitza: Associació Arqueonet