Els Tossals (Aldover, Baix Ebre, Tarragona), un assentament de la Primera Edat del Ferro entre l’Ebre i les muntanyes dels Ports.

Autor/s: Ferré, R.; Cots, I.; Sardà, H.; Prades, M.; Diloli, J.; Bricio, L.; Pérez, M.; Fontanet, M.;
Dates: 27/04/2017 - 30/04/2017

Congreso de Prehistoria y Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Vida y muerte durante el segundo y el primer milenio a.c.

Museu de Menorca
Maó, del 27 al 30 d'abril
Organitza: Consell Insular de Menorca, Universidad de Granada