Introducció a la Ilíada

Autor/s: Magadán, M.T.
Dates: 17/12/2018 - 17/12/2018

Curs d'introducció a les Literatures Clàssiques II

Aules de l'associació Arqueonet
Barcelona, el 17 de desembre
Organitza: l'Associació Arqueonet