La llengua dels falsos intel·lectuals: Aquil·les Taci VIII 9 i el Pseudologista 25-26 de Llucià de Samòsata

Autor/s: Grau, S.; Homar, R.
Dates: 18/01/2018 - 19/01/2018

Jornades Internacionals sobre el Món Clàssic en honor de Carles Miralles

Institut d'Estudis Catalans
Barcelona, del 18 al 19 de gener
Organitza: la Societat Catalana d’Estudis Clàssics de l’IEC i la UB