L’experiència laerciana de Gonçalo M. Tavares: una lectura de la tradició clàssica a Histórias falsas

Autor/s: Grau, S.
Dates: 31/05/2018 - 01/06/2018

Jornades de Tradició Clàssica en honor de Pau Gilabert Barberà

Universitat de Barcelona
Barcelona, del 31 de maig a l'1 de juny
Organitza: la Universitat de Barcelona