L’Horta Vella (Bétera, València)

Autor/s: Jiménez J.L.; Burriel J.M.; Ortega M.J.; Ruiz A.L.
Data: 28/09/2007

Les vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana

Museu d'Arqueologia de Catalunya
Lleida, del 28 al 30 de Setembre de 2014
Organitza: Museu d'Arqueologia de Catalunya