L’Orient, indret de puresa filosòfica ideal en la tardoantiguitat grega: filosofia tradicional i βάρβαρος φιλοσοφία en la Vida d’Alexandre del Pseudo-Cal·lístenes

Autor/s: Grau, S.
Dates: 18/10/2019 - 18/10/2019

Jornades Científiques Internacionals Contactes entre els tradicions literàries grecollatines i orientals

Universitat de València
València, del 17 al 18 d'octubre
Organitza: Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques de la Universitat de València