The TIR-FOR online application

Autor/s: Prevosti, M.
Dates: 14/10/2019 - 15/10/2019

Reunió de la Comissió Internacional de la TIR-FOR

Università Roma Sapienza, Rettorato, Aula Commissioni i La Farnesina
Roma, del 14 al 15 d'octubre
Organitza: ICAC, IEC-La Sapienza