Taller pràctic d’escriptura Lineal B i del sistema administratiu micènic

Autor/s: Magadán, M.T.
Dates: 22/05/2021 - 22/05/2021

Curs "Sistemes d'escriptures en el món antic"

Museu Arqueològic de Catalunya
Barcelona, 22 de maig 2021
Organitza: Associació Arqueonet