Two cities, two strategies. Landscape dynamics in the territories of Valentia and Saguntum (Hispania Citerior) during the Late Roman Republic (2nd-1st centuries BC)”

Autor/s: Ortega, M. J.; Palet, J.: Orengo, H. A.
Data: 09/04/2021

Congrés d’arqueologia del paisatge: LAC2020+1

Madrid (en línia), del 9 a l'11 de juny
Organitza: el CSIC, la Universidade de Coimbra, el CEAACP, el MAN, la IALA, la Junta de Andalucía i el Colegio Professional de Arqueolgía de Madrid