Usos i abusos del vi per part dels filòsofs antics segons les biografies

Autor/s: Grau, S.
Dates: 09/03/2016 - 10/03/2016

Trobada científica interdisciplinar Fluids de vida i de mort: l’aigua i el vi a les literatures clàssiques i la seua recepció

Universitat de València
València, del 9 al 10 de març
Organitza: Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques de la UV