Són programes de recerca amb un marcat caràcter temàtic que es poden inserir en una línia de recerca concreta o bé desenvolupar aspectes que afecten línies diverses. És el cas de programes de tipus estratègic com el d’Arqueologia Grega, que té com a objectiu genèric promoure la formació i la recerca en aquest camp de l’arqueologia clàssica entre els estudiants de tercer cicle de les universitats de Catalunya.

També són programes específics aquells que es defineixen i es desenvolupen segons una problemàtica històrica determinada. És el cas del programa Arqueologia de la Protohistòria a la Mediterrània Occidental, que aprofundeix en el coneixement de les grans transformacions que van portar a constituir les societats urbanes i a fer-les evolucionar sota la influència de la colonització grecopúnica i, més tard, de la colonització romana. Un altre exemple és el programa sobre les transformacions urbanes durant l’Antiguitat tardana, centrat en les actuacions urbanes que tinguin a veure amb el testimoniatge arqueològic d’aquest període de canvi urbà.

Arqueologia de la protohistòria a la Mediterrània Occidental
Arqueologia grega
Antiguitat tardana