Informació sobre protecció de dades

En compliment amb el Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb adreça postal a plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona, CIF S4300033J, telèfon 977249133, i adreça de correu electrònic info@icac.cat.

2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) les podeu consultar a https://icac.cat/qui-som/proteccio-de-dades/.

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 Tractem les vostres dades personals amb la finalitat de realitzar tots els procediments necessaris per gestionar la subscripció a les comunicacions  d’activitats i notícies de l’Institut.

4. Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades proporcionades es conservaran mentre que no en sol·liciteu la supressió. En el cas que revoqueu el vostre consentiment, les vostres dades seran suprimides.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 Per poder dur a terme els tractaments indicats, precisem recollir les vostres dades personals tenint com a base legal el vostre consentiment previ i informat, el qual podeu revocar en qualsevol moment.

6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

 Les vostres dades seran tractades per l’ICAC i no es facilitaran a terceres persones.

7.  Quins són els vostres drets?

 Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si l’ICAC està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió o portabilitat.

En determinades circumstàncies podreu sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les vostres dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l’exercici del dret de defensa o per formular reclamacions.

Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.

8. Com podeu exercir els vostres drets?

 Mitjançant un escrit a l’ICAC (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona), o un missatge de correu electrònic a l’adreça info@icac.cat.

9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al DPD de l’ICAC. També, teniu dret a presentar una reclamació davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD).