Anàlisi històrica i arqueològica de l’evolució urbana de la ciutat de Tortosa des de la seva fundació fins a l’antiguitat tardana

Investigador/s principal/s: Jordi Diloli (URV) i Ramon Járrega
Investigador/s participant/s: Ramon Ferré (URV) i Jordi Vilà (URV)
Investigador/s col·laborador/s: Piero Berni
Dates: 02/01/2012 - 31/12/2018

L’any 2004, el Grup de Recerca Seminari de Protohistoria i Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc del projecte “Anàlisi de l’evolució urbana de la ciutat de Tortosa des de la seva fundació fins a l’Alta Edat Mitjana, va implicar-se en la recerca historica i arqueologica al municipi tortosi a traves d’un pla de recerca a la ciutat que pretenia reestudiar les dades procedents d’excavacions antigues i, alhora, intervenir puntualment en aquells indrets que poguessin aportar dades sobre el desenvolupament historic de la ciutat, principalment en època protohistòrica i romana. Les intervencions arqueològiques dutes a terme entre els anys 2006 i 2010 als carrers de Sant Domènec, Sant Felip Neri, Montcada i de la Mercè han permès donar nova llum als migrats coneixements que fins fa poc es tenia sobre la Dertosa romana.

Per tal d’estudiar els resultats d’aquestes excavacions, i de portar endavant un programa d’intrepretació de recerca sobre la ciutat romana de Dertosa, s’ha arribat a un acord el 2012 per a estudiar-ne els resultats per part dels membres del GRESEPIA (Dr. Jordi Diloli, Ramon Ferré i Jordi Vilà) i l’investigador de l’ICAC, Dr. Ramon Járrega, iniciant així una col·laboració entre la URV i l’ICAC que s’encarregarà de kl’estudi dels materials ceràmics d’aquests jaciments.

COMPARTEIX: