Arqueologia dels paisatges culturals del massís del Montseny. Dinàmiques històriques de la prehistòria a l’edat mitjana

El Montseny vist des del Vallès.
Tesi doctoral
Doctorand: Arnau Garcia Molsosa
Director/s: Josep M. Palet, Hector A. Orengo (University of Nottingham)
Investigador/s col·laborador/s: Josep Maria Palet Martínez (ICAC), Marta Flórez Santasusanna (ICAC), Meritxell Lladó (ICAC), Itxaso Euba Rementeria (ICAC), Héctor Aleix Orengo Romeu (ICAC), Santiago Giralt (ICTJA).
Dates: 11/05/2009 - 29/10/2013

Aquest projecte consisteix en l’estudi del paisatge cultural d’una àrea concreta de la Serralada Prelitoral catalana, el massís del Montseny, des d’una perspectiva diacrònica i integrant a l’estudi de diferents tipus de registre més enllà de l’estrictament arqueològic.

Parteix del valor del paisatge com a fet cultural i element patrimonial de les societats humanes i pretén obtenir un coneixement tan ampli com sigui possible d’aquests paisatges per no malmetre’ls i treure’n el màxim aprofitament social. Aquestes consideracions són especialment certes en algunes àrees que gaudeixen d’un estatus administratiu especial com són els parcs naturals, com el del massís del Montseny, entorn sobre el qual es focalitza aquesta proposta d’estudi.

L’arqueologia com a eina de coneixement aporta informació sobre l’origen i desenvolupament del paisatge com a fet antròpic, és a dir, cultural. Aquest coneixement pot ser també una eina per a la gestió i valorització dels espais estudiats. El treball es centra en l’estudi de la ocupació i explotació d’un territori caracteritzat per la seva diversitat geogràfica (altitudinal, climàtica, biològica, etc.), en un espai relativament reduït. Es treballaran amb atenció les característiques especials i la relació espais de plana, de mitja i d’alta muntanya. L’àrea d’estudi està repartida entre les comarques d’Osona, La Selva i el Vallès Oriental i els treballs de camp on es centrarà la investigació seran principalment: Samalús (Vallès Oriental), Tagamanent (Vallès Oriental) i El Brull (Osona).

COMPARTEIX: