El poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre)

Vista general, des de l'oest, de les estructures excavades al 2012 al Castellet de Banyoles.
Investigador/s principal/s: Joan Sanmartí Grego (UB), Maite Miró (Direcció General del Patrimoni Cultural- Serveis Territorials de Tarragona), David Asensio (Món Iber ROCS-UAB), Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC).
Investigador/s participant/s: Jaume Noguera (UB), Pau Olmos (ICAC), Joan Canela (ICAC).
Dates: 01/01/2004 - 31/12/2013

Aquest jaciment, ben conegut d’antic per la troballa de diversos conjunts de monedes i peces excepcionals, és un poblat ibèric de gran entitat, amb una superfície superior a 4 hectàrees. Des de 1998 és objecte d’excavacions programades a càrrec d’un equip de la Universitat de Barcelona i amb finançament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tivissa.

Els treballs es fan en extensió amb l’objectiu de conèixer les característiques urbanístiques i determinar les fases d’ocupació del jaciment. Des del 2005, l’ICAC s’ha incorporat en aquest projecte, a través de la participació del seu personal investigador i investigadors en formació. Entre 1998 i 2007 els treballs s’han centrat en l’extrem nord-occidental (zona 2). A partir de 2008, s’ha intervingut a la zona d’accés al jaciment. Els anys 2011 i 2012 s’ha tornat a intervenir a l’àrea nord-occidental.

COMPARTEIX: