Estudi dels processos erosius i la vulnerabilitat del patrimoni arqueològic

Investigador/s principal/s: Pau Olmos
Investigador/s participant/s: Josep M. Palet, M. Carme Belarte (ICREA-ICAC), Tània Polonio, Meritxell Monrós i Arnau Garcia
Investigador/s col·laborador/s: Santiago Giralt (ICTJA-CSIC)
Dates: 04/01/2016 - 05/01/2018
Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, Juan de la Cierva Incorporación (IJCI-2014-20620)

Aquest projecte s’inclou en les activitats de recerca desenvolupades en el marc d’un contracte de recerca postdoctoral finançat pel MINECO ( Juan de la Cierva incorporación- 2014). El projecte té com a objectiu definir com afecta el canvi climàtic i les seves conseqüències (augment del nivell del mar, desglaç de les glaceres, augment del cabdal dels rius, inundacions, tempestes, esllavissades) al patrimoni arqueològic en diversos contextos morfològics.

Des d’una perspectiva patrimonial els primers passos seran definir quins són els principals riscos ambientals i antròpics que afecten a la conservació dels patrimoni i avaluar-ne les seves conseqüències, per tal de fer una classificació dels riscos principals segons cada tipus de jaciment, en base a una metodologia objectiva de seguiment de la vulnerabilitat que permetrà la creació de models predictius d’erosió dels jaciments disponibles pel conjunt de la ciutadania.

El projecte proporcionarà, per tant, eines de gestió per tal d’integrar les comunitats locals en la monitorització de la vulnerabilitat, treballant estretament amb els arqueòlegs. Igualment aquests models oberts seran disponibles per a tots els responsables de patrimoni, agents polítics i institucionals, per tal d’adaptar les estratègies de gestió del patrimoni en funció dels diferents riscos mitjançant la creació d’un protocol d’actuació basat en les recomanacions de la UNESCO sobre l’impacte del canvi climàtic al patrimoni cultural (Climate Change and World Heritage Report on predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage and Strategy to assist States Parties to implement appropriate management responses, World Heritage Reports, 22).

COMPARTEIX: