Recerca

Programa Transversal: Mètodes i tècniques de les ciències experimentals aplicades a l’arqueologia clàssica
Subprograma d'Arqueometria