Implantació i model de ciutat del conuentus Tarraconensis. Els jaciments arqueològics de Iesso (Guissona), Can Tacó-Turó d’en Roina/Mons Observans(Montmeló-Montornès del Vallès) i Iulia Libica (Llívia)

Investigador/s principal/s: Josep Guitart (UAB-ICAC)
Investigador/s participant/s: Joaquim Pera (UAB), Cèsar Carreras (UAB), Esther Rodrigo, Oriol Olesti (UAB), Jordi Guàrdia (UAB), Núria Padrós (UAB), Núria Romaní, Josep Ros (Museu de Guissona Eduard Camps), David Castellana (Ajuntament de Guissona), Gemma de Solà (UAB) i Montse Tenas (Museu de Montmeló)
Dates: 01/01/2014 - 31/12/2017
Finançament: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Patronat d'Arqueologia de Guissona
Ajuntament de Llívia
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montmeló

Aquest projecte s’insereix en la línia de recerca que el nostre Grup Consolidat (SGR2009-1163) està desenvolupant en els darrers anys. Arran de la recent convocatòria de la Generalitat de suport als Grups de Recerca, el nostre Grup s’ha integrat en un de més ampli, coordinat per l’ICAC: “MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l’Antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat Tardana” que amb diversos equips i línies de recerca es proposa estudiar la transformació de la Mediterrània de l’antiguitat, i a la vegada traslladar a la Mediterrània d’avui el coneixement generat, per contribuir a la reflexió dels reptes actuals. Dins d’aquest plantejament, el nostre equip ha assumit la línia de recerca de “Ciutat, poblament i territori en època romana”. El projecte de recerca que se’n deriva es centra en l’estudi de la ciutat romana i la seva articulació amb el territori, des de la perspectiva de l’arqueologia urbana i del poblament rural. Per la seva gran amplitud espacial, s’aborda en diferents etapes, centrades en unitats territorials assequibles però amb una unitat geogràfica coherent. En el proper quadrienni, el projecte intervindrà en jaciments de tres àrees de l’actual Catalunya: la Segarra (Iesso), el Vallès Oriental (Can Tacó-Mons Observans), i la Cerdanya (Iulia Libica), i s’integraran els resultats de la recerca paral·lela que portem a terme al Camp de Tarragona. El desenvolupament del projecte combinarà l’explotació de les dades resultants de la recerca arqueològica prèvia amb el treball de camp directe.

Els objectius genèrics del projecte apuntaran, d’una banda, cap a aprofundir la comprensió del procés d’implantació del model de ciutat romana i de la interacció i articulació centre urbà-territori, i de l’altra, en la problemàtica cronològica i funcional de les fases fundacionals de les ciutats i els seus precedents immediats, i en l’evolució posterior de la seva edilícia pública i privada. Els objectius específics en cadascuna de les tres àrees d’actuació són:

  •  A la ciutat de Iesso pretenem establir les característiques de l’ocupació periurbana de la ciutat en relació amb la transformació urbana intramurs i l’elaboració d’una planimetria arqueològica que integri tota la informació disponible de la Guissona romana.
  • Al jaciment de Can Tacó-Mons Observans volem explorar les primeres estratègies d’ocupació del nostre territori de l’administració romana, el paper de l’exèrcit en aquests establiments i les seves característiques arquitectòniques. També es preveu la publicació dels resultats científics des darrers anys de recerca arqueològic.
  • A la ciutat de Iulia Libica ens proposem estudiar els espais públics de la ciutat romana amb l’excavació d’un edifici d’aquest tipus, possiblement part del fòrum de la ciutat, i la delimitació del seu entorn amb prospeccions geofísiques. Aquestes estructures es volen convertir, a mig termini, en un espai visitable.
COMPARTEIX: