Territori i paisatge a la Terra Alta durant la Protohistòria. Anàlisi dels models d’ocupació entre els segles VIII i I anE

Tesi doctoral
Doctorand: Marc Prades
Director/s: Josep M. Palet, Jordi Diloli (URV)
Dates: 03/10/2016 - 09/04/2021
Finançament: ICAC, Contractes per Investigadors Novells 2015 (CIN15)
COMPARTEIX: