La documentació gràfica, entesa com la representació i la interpretació del fet arqueològic, és un instrument bàsic per al coneixement de jaciments, monuments i materials arqueològics.

 

Aquesta va ser la raó per la qual l’ICAC va crear l’any 2005 la Unitat de Documentació Gràfica (UDG), un grup de treball que fos capaç d’oferir un servei eficaç de documentació gràfica aplicada al patrimoni històric (representar, interpretar, explicar), i que alhora innovés en el camp metodològic i instrumental per poder oferir noves solucions i millorar el servei.

La UDG es configura com un grup de treball transversal que manté contactes i interactua amb altres actors vinculats amb la documentació gràfica fins i tot fora de l’àmbit arqueològic. Forma part de grups de recerca vinculats a escoles d’arquitectura, escoles d’enginyeria topogràfica i fabricants d’instrumental topogràfic i de programari informàtic.

La UDG participa de forma activa tant amb diversos projectes dels grups de recerca de l’ICAC com amb altres centres de recerca, administracions, empreses i particulars. Posa èmfasi en la investigació, innovació i transferència tecnològica, a més de la difusió dels resultats i sense oblidar la docència en els camps en què és competent.