Ada Cortés obtiene ‘cum laude’ por una tesis sobre la arquitectura doméstica de las ciudades romanas

LEAN LA NOTICIA EN CATALÁN

El 25 de juny de 2009 a la Sala d’Actes de l’ICAC la investigadora en formació de l’ICAC Ada Cortés Vicente va obtenir la qualificació de cum laude per la seva tesi doctoral, titulada L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial, dirigida pel professor Josep Guitart (UAB/ICAC).

El tribunal el formaven els professors següents: la Dra. Isabel Rodà de Llanza (ICAC), el Dr. Xavier Arquilué (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries) i el Dr. Carlo Rescigno (Seconda Università degli Studi di Napoli).

Ada Cortés Vicente

Tribunal Ada CortésLectura tesi Ada Cortés

En la imatge de l’esquerra, els membres del tribunal, els professors Rescigno, Rodà i Arquilué. A la dreta, ells mateixos amb la ja doctora Ada Cortés i, al mig, el director de la tesi, el professor Guitart.

COMPARTEIX: